web analytics

Digital Services Act: Procedura de acordare a statutului de notificator de incredere

ANCOM a lansat in consultare publica proiectul de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de incredere. Proiectul de decizie stabileste conditiile si procedura de acordare, suspendare, incetare si revocare a statutului de notificator de incredere, conform Regulamentului privind Serviciile Digitale (Regulamentul DSA).

Rolul notificatorilor de incredere este foarte important in contextul aplicarii Regulamentului DSA.

Proiectul de decizie urmareste sa stabileasca procedura de acordare a statutului de notificator de incredere, la cerere, oricarei entitati legal constituite al carei loc principal de stabilire sau a carei resedinta se afla in Romania si care demonstreaza ca indeplineste toate conditiile prevazute de Regulamentul DSA.

Procedura de acordare a statutului de notificator de incredere

Pentru a obtine statutul de notificator de incredere, conform Regulamentului DSA, entitatea solicitanta trebuie sa demonstreze ca indeplineste urmatoarele conditii:

 • are cunostinte de specialitate si competente specifice in detectarea, identificarea si notificarea continutului ilegal;
 • este independenta de orice furnizori de platforme online;
 • desfasoara activitatile de asa maniera incat sa transmita notificari cu diligenta, acuratete si obiectivitate.

 

Astfel, conform proiectului de decizie, solicitantul transmite o cerere de acordare a statutului de notificator de incredere prin completarea unui formular-tip, impreuna cu toate documentele si dovezile prin care demonstreaza ca indeplineste conditiile de acordare.

Formularul-tip cuprinde, cel putin, informatii referitoare la forma de organizare, denumire, date de identificare, domeniul de competenta, limba/limbile in care detine competente, informatii referitoare la resursele umane si tehnice, modul si sursele de finantare, structura organizatorica si informatii referitoare la procesul de luare a deciziilor, descrierea detaliata a modului de desfasurare a activitatii si declaratii pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate si veridicitatea informatiilor cuprinse in cerere sau in documentele anexate.

Cererea insotita de documentele doveditoare se transmite catre ANCOM, in format electronic, ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat o semnatura electronica calificata in conditiile legislatiei speciale privind semnatura electronica, la adresa de e-mail dedicata tf.dsa@ancom.ro.

ANCOM va comunica solicitantului decizia luata, inclusiv in cazul respingerii solicitarii.

Cine poate fi notificator de incredere

Cu titlu de exemplu, entitatile care pot aplica pentru statutul de notificator de incredere pot fi asociatii industriale si comerciale (organizatii ale detinatorilor de drepturi de proprietate intelectuala), ONG-uri (organizatii de protectie a consumatorilor, organizatii de protectie a minorilor, organizatii de aparare a drepturilor omului, organizatii de protejare a mediului, organizatii de protejare a drepturilor animalelor), entitati publice cum sunt unitatile de semnalare a continutului online ale autoritatilor nationale de aplicare a legii sau ale Agentiei Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii (Europol) sau autoritati de reglementare (cu exceptia coordonatorului national pentru servicii digitale).

Tipuri de continut ilegal care pot fi detectate, identificate si notificate

Sintagma „continut ilegal” se apreciaza in functie de existenta cadrului legal national sau european in vigoare. Tipurile de continut ilegal care pot fi detectate, identificate si notificate de notificatorii de incredere in functie de domeniul de competenta pot fi incluse in categorii de genul:

 • Protectia datelor si incalcari ale vietii private;
 • Discurs ilegal;
 • Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala si a altor drepturi comerciale;
 • Conduita fara consimtamant referitoare la imagini sau informatii personale;
 • Agresiune sau intimidare online;
 • Pornografie sau continut cu caracter sexual;
 • Fapte care privesc minorii;
 • Fapte care privesc animalele;
 • Produse ilegale/contrafacute etc.

Implementarea Regulamentului DSA in Romania

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului DSA in Romania, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si ANCOM au initiat un proiect de lege care stabileste masurile legislative nationale necesare pentru aplicarea dispozitiilor normei europene, act normativ adoptat de Parlament si aflat in procedura de promulgare.

Proiectul de act normativ adoptat de Parlament desemneaza ANCOM in calitate de coordonator national al serviciilor digitale si ii stabileste, printre altele, atributii de elaborare si adoptare a legislatiei secundare necesare aplicarii normei primare in Romania.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de incredere poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 04.04.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.